PPC audit; správa PPC kampaní; tvorba kampaní v AdWords, Sklik, Facebook AdS a Bing AdS; analýza PPC účtů; školení správy a optimalizace PPC systémů

Měsíční správa PPC kampaně

Full servis při správě Vašeho reklamního účtu v reklamních systémech AdWords, Sklik, Facebook AdS a Bing AdS.

Zajistíme pro Vás tvorbu, správu a optimalizaci Vaší PPC kampaně. Kampaně tvoříme na základě předem definované strategie. Vždy dbáme na to, aby kampaně plnili vytyčené cíle.

Rádi tvoříme kampaně na základě strategie STDC – See, think, do, care.

Strategie SEE – slouží k budování povědomí. Jedná se převážně o bannerové kampaně, které mají za cíl dostat do povědomí, že Vaše webové stránky mohou vyřešit potřeby spojené s případnou potřebou návštěvníka. Cílíme na skupinu uživatelů internetu, kteří odpovídají cílové skupině Vašich webových stránek. Výsledkem této strategie je zakořenit se v povědomí cílové skupiny, do doby, než budou mít potřebu, kterou můžete svými službami či produkty pokrýt. V SEE strategii můžeme využít většího pole působnosti, nemusí se jednat pouze o PPC kampaně.

THINK – v těchto kampaních pracujeme s cílením na služby nebo produkty z Vaší nabídky, s cílovou skupinou, která je již ve fázi zvažování potřeb. Cílem strategie je uživatelům internetu pomoci v rozhodovacím procesu jejich potřeby např. nabídkou možných řešení této potřeby nebo utvrzením jejich rozhodnutí pomocí více informací k produktu nebo službě.

Strategie DO – zaměřená na výkon, tzv. výkonnostní marketing. V těchto kampaních jde o co největší fokus na získání konverzi. Cílovou skupinu tvoří uživatelé, kteří mají potřebu, kterou můžete naplnit. Tyto kampaně přinášejí dobře měřitelné výsledky při pokrytí předchozích strategií.

Care strategie, kterou je dobré nevynechat. Slouží k budování stálé klientely, dalším nákupům nebo získání dalších potřeb. Zaměření v těchto kampaních je primárně na zákazníky Vašich webových stránek. V této strategii je možné využít více nástrojů online i offline marketingu.


Analýza PPC kampaně

Při analýze PPC kampaní zjistíte, kde Vaš účet má slabiny. Co je dobré upravit, čemu se vyhnout při další práci v reklamním účtu. Analýza PPC kampaně je jednorázovou službou, kterou je dobré začít pro zjištění stavu PPC účtu a při delší spolupráci.

 


Dohled nad PPC kampani

Pokud máte menší účet, který zvládáte udržovat a spravovat. A nechcete, aby Vám někde neunikali peníze, ať už chybou v nastavení kampaně nebo nevyužitím potenciálu Vaší firmy na internetu.